Tyrimai ir konsultacijos
EQ kompetencijų matavimas

Tyrimais įrodyta, kad daugiau nei 70% sėkmės galutiniam rezultatui pasiekti lemia emocinis intelektas (EQ), t.y. gebėjimas sukurti pozityvius konstruktyvius ir ilgalaikius santykius. Žinios yra svarbu, tačiau pagrindinės EQ kompetencijų grupės - intraasmeninė (savęs pažinimas ir savęs valdymas) bei tarpasmeninė (kitų žmonių pažinimas ir santykių su kitais valdymas) nėra mažiau svarbios ir net atvirkščiai, turi lemiamą įtaką žmogaus efektyvumui, sveikatai, santykių kokybei, sprendimų priėmimui bei gyvenimo kokybei.
EQ kompetencijų lavinimas yra nuolatinės saviugdos objektas, todėl  pradinis žingsnis EQ (asmeninio ir komandinio) lavinimo link yra savęs pažinimas ir savivoka.
Pasaulinėje ir nuo 2012 m.Lietuvos praktikoje jau pasiteisino LEG partnerių, pirmaujančios pasaulyje EQ srityje amerikiečių kompanijos Six Seconds sukurtas EQ kompetencijų lavinimo modelis ir metodika, bei validuoti Lietuvoje EQ kompetencijas matuojantys testai.

Six Seconds EQ modelis

Šis EQ taikymo praktikoje modelis remiasi 3 pagrindiniais siekiais: tapti atidesniu (pastebėti, ką darote), viską daryti tikslingiau (daryti tai, ką nusprendžiate), prasmingiau (veikti dėl tam tikros priežasties).

Pažinkite save
Tai aiškus suvokimas to, ką Jūs jaučiate ir darote.
Emocijos yra informacija, todėl gebėjimas suvokti ir „perskaityti emocijų siunčiamus laiškus“ padeda geriau įvertinti grėsmes ir galimybes.
 
Pasirinkite save
Tai sprendimas elgtis tam tikru būdu.  
Kiekvienoje situacijoje yra bent kelios sprendimo alternatyvos, kartais jas, atrodo, sunku įžvelgti. Tačiau turbūt tėra retos situacijos gyvenime, kai reikia reaguoti  ,,autopilotu”. Visais kitais atvejais verta stabtelti, pakeisti mintis, sužadinti naujus jausmus ir išbandyti naujus elgesio būdus tikslams pasiekti su optimaliomis laiko, emocijų ir kt. sąnaudomis.  
 
Dalinkite save
Tai konkrečios priežasties nulemta veikla. 
Kiekvieną dieną mes darome daugybę sprendimų. Ko siekiame, kiek mūsų sprendimai yra kryptingi ir nuoseklūs? Šie EQ gebėjimai leidžia Jums įgyvendinti savo viziją ir misiją, todėl  Jūsų veikla tampa  tikslinga ir integrali.
 
 
 
Pažinkite save  atsako į klausimą  “kas” – pažindami save, Jūs identifikuojate  savo stipriąsias puses ir iššūkius; Jūs žinote, ką Jūs darote, ko Jūs siekiate ir  ką Jūs norite pakeisti.
 
Pasirinkite save atsako į klausimą  “kaip” – šios kompetencijos leidžia pamatyti, kaip galima būtų veikti, kaip daryti įtaką sau ir kitiems ir kaip šias elgesio strategijas pritaikyti praktikoje.
 
Dalinkite save atsako į klausimą  “kodėl” – dalindami save, Jūs išlaikote aiškią veiksmų kryptį, aukštą energijos lygį ir tuo pačiu gebate elgtis tam tikru būdu, vedančiu pasirinkto tikslo link ir įkvepiančiu kitus stoti Jūsų pusėn.
 
 
Kiekvieną šių 3 tikslų apsprendžia specifinės kompetencijos, kurias matuoja SEI. 

Tikslas Matuojama
kompetencija
Kompetencijos
apibūdinimas
PAŽINKITE
SAVE
Gebėjimas atpažinti emocijų teikiamą informaciją Kiek tiksliai sugebate identifikuoti ir interpretuoti paprastus ir sudėtingus jausmus?
Gebėjimas atpažinti savo elgesio modelius Kaip pavyksta identifikuoti ir suprasti dažnai pasikartojančius reakcijų ir elgesio modelius? Kokie elgesio modeliai veikia, o kokie yra besikartojančių „gaisrų“ priežastis?
PASIRINKITE
SAVE
Gebėjimas atpažinti emocijų teikiamą informaciją Kiek tiksliai sugebate identifikuoti ir interpretuoti paprastus ir sudėtingus jausmus?
Gebėjimas atpažinti savo elgesio modelius Kaip pavyksta identifikuoti ir suprasti dažnai pasikartojančius reakcijų ir elgesio modelius? Kokie elgesio modeliai veikia, o kokie yra besikartojančių „gaisrų“ priežastis?
DALINKITE
SAVE
Gebėjimas atpažinti emocijų teikiamą informaciją Kiek tiksliai sugebate identifikuoti ir interpretuoti paprastus ir sudėtingus jausmus?
Gebėjimas atpažinti savo elgesio modelius Kaip pavyksta identifikuoti ir suprasti dažnai pasikartojančius reakcijų ir elgesio modelius? Kokie elgesio modeliai veikia, o kokie yra besikartojančių „gaisrų“ priežastis?


Kompanijos Six Seconds Emotional Assessments  (SEI tm) testai  yra mokslinių tyrimų ir ilgalaikės darbinės patirties rezultatas.
 
SEI testai matuoja pagrindines EQ kompetencijas, suteikia informacijos kryptingam savęs tobulinimui  ir yra lengvai pritaikomi darbinėje veikloje bei asmeniniame gyvenime. Amerikiečių mokslininkams pavyko “nematoma” padaryti “matoma”. Optimizmas, empatija, emocijų navigacija  ir pan. yra be galo subjektyvūs dalykai, galimos įvairios interpretacijos ir būtent todėl  EQ ugdymas ne visada būna kryptingas bei sėkmingas. Išmatuotos EQ kompetencijos – moksliniais tyrimai pagrįsta informacija savivokai bei savęs pažinimui bei kryptingam savęs tobulinimui.

SEI testų grupę sudaro:
SEI YV (Youth Version)
SEI YV (Youth Version)– emocinio intelekto kompetencijas matuojantis testas vaikams nuo 8- 18 metų (17 psl. apimties ataskaita). Tai vaiko EQ kompetencijų nuotrauka dabartiniame gyvenimo etape ir gairės emocinio intelekto ugdymui.
Kaip vyksta vaiko vystymasis jo socialinėje ir emocinėje aplinkoje? Kaip vaikas vertina savo efektyvumą namuose ir mokykloje? Kokias kompetencijas būtina lavinti savo tikslams pasiekti?
Plačiau
BBP (Brain Brief Profile)
BBP (Brain Brief Profile) – ilgalaikiais moksliniais tyrimais pagrįsta 1 puslapio apimties ataskaita, kuri iliustruoja, kaip Jūsų smegenys paskirsto dėmesį dirbdamos su racionalia ir emocine informacija.
Dauguma testų matuoja žmogaus elgesį. BBP sutelkia dėmesį  į žmogaus elgesį lemiančius motyvacinius faktorius. Pildančiojo klausimyną atsakymai analizuojami naudojant specialų algoritmą, apjungiantį  20 normatyvinių  skalių.
 
Plačiau
SEI LR (Leadership Report)
 
SEI LR – emocinio intelekto kompetencijas matuojantis testas suaugusiems ( 23psl. apimties lyderystės ataskaita)
Koks yra mano EQ kompetencijų lygis? Kokiose  EQ kompetencijose glūdi mano stiprybės? Kas mane riboja? Kokias kompetencijas patobulinus, mano efektyvumas bei gyvenimo kokybė greičiausiai pasikeistų laukiama kryptimi?

Plačiau
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053