EQ kompetencijų matavimas
SEI YV (Youth Version)

SEI YV (Youth Version)
SEI YV (jaunimo ir vaikų) EQ kompetencijų ataskaita – tai galingas įrankis vaiko tėvams, mokytojams ir konsultantams kryptingam vaiko EQ kompetencijų lavinimui.
Jaunimo EQ ataskaita (17 puslapių apimties) pateikia keletą diagramų, kurios yra lengvai skaitomos ir interpretuojamos.
Ataskaita prasideda EQ profiliu,kuris  atspindi vaiko/jaunuolio savivokos kompetencijų lygį (Pažinkite save), savęs valdymo kompetencijų lygį (Pasirinkite save), savo asmeninės krypties suvokimo kompetencijų lygį (Dalinkite save) bei bendrą EQ reikšmę.
Detalus EQ kompetencijų profilis pateikiamas sekančioje diagramoje. Matuojamos 8 EQ kompetencijos (Gebėjimas  atpažinti emocijų teikiamą informaciją; Gebėjimas atpažinti savo elgesio modelius; Gebėjimas taikyti priežasties pasekmės ryšio principą; Gebėjimas valdyti emocijas; Vidinės motyvacijos lygis;  Optimizmo lygis; Empatijos lygis; Kiek suvokiami  prasminiai  tikslai) ir pateikiamas vaiko/jaunuolio EQ profilis iliustruoja, kiek vaiko EQ kompetencijos atitinka to paties amžiaus vaikų daugumos vidurkį ir kokios kompetencijos galėtų būti lavinamos mokykloje, namuose, laisvalaikio veiklų metu.
Svarbiausia tai, kad jaunimo EQ kompetencijų ataskaita (SEI YV) padeda susieti kompetencijas su pagrindiniais gyvenimo tikslais, ataskaitoje vadinamais „Gyvenimo sričių vertinimo barometrais“:

1. GS – Gera sveikata
Sveika mityba, fizinis aktyvumas ir gera savijauta
 
Vertinga mityba, aukštas energijos lygis, aukštas fizinis ir protinis darbingumas.
 
 
2. SK – Santykių kokybė
Turite draugų, kuriais visada galite pasitikėti ir su jais pasišnekėti
 
Aktyvus dalyvavimas socialiniuose tinkluose; sugebėjimas palaikyti konstruktyvius, abipusiai pagarbius santykius.
 
3. PG – Pasitenkinimas gyvenimu
Bendras laimės pojūtis ir gebėjimas generuoti džiaugsmą  savyje, kituose ir gyvenime plačiąja prasme
 
Ramybės ir pusiausvyros jausmas; gebėjimas matyti įvykius ir patirtis įvairiame kontekste (iššūkių ar sėkmės).
 
4. AP – Asmeniniai pasiekimai
Sėkmė gyvenime ir mokykloje
 
Darbštumas ir sąžiningumas; sėkmės pojūtis, įsipareigojimų vykdymas; sugebėjimas nuolatos pasiekti užsibrėžtų tikslų.
 
5. AE – Asmeninis efektyvumas
Savęs valdymo pojūtis, tikėjimas, kad pavyks pasiekti to, ką norite. 
Tikėjimas ir žinojimas, kad sugebėsite atlikti užduotis; lūkesčių ir nuotaikų valdymas užsibrėžiant ir siekiant didelių tikslų.Inovatyvaus Six Seconds sukurto EQ kriterijaus dėka SEI YV ataskaitoje EQ kompetencijos siejamos su gyvenimo sričių vertinimo barometrais. 
Jaunimo EQ ataskaitoje (SEI YV) yra pateikiama atskira skiltis, skirta vaiko ugdytojams (mokytojams, tėvams, konsultantams). Šioje ataskaitos dalyje aiškiai pateikiama, kokios EQ kompetencijos turi didžiausią poveikį  vienai ar kitai vaiko gyvenimo sričiai, kurios iš jų padeda siekti geriausių rezultatų ir kurios reikalauja tėvų, mokytojų dėmesio ir kryptingo vaiko EQ kompetencijų lavinimo.  Žemiau pateikiamas ataskaitos fragmentas, skirtas  tėvams, mokytojams ir visiems, susijusiems su vaiko ugdymu.
Kodėl verta užsisakyti vaikams/jaunimui EQ kompetencijas matuojantį testą SEI YV?
 
  1. EQ modelis ir ataskaita pateikia aiškias gaires vaiko tėvams, mokytojams, konsultantams  apie vaiko stipriųjų EQ kompetencijų panaudojimą vaiko asmeniniam efektyvumui didinti ir  lavintinas vaiko EQ kompetencijas.
  2. Esant poreikiui, galima generuoti  bendrą vaikų grupės (klasės, mokyklos, užklasinės veiklos grupės ir pan.) EQ kompetencijų ataskaitą. Tai patikimas orientyras ugdytojams kryptingam vaikų EQ kompetencijų lavinimui klasės ir užklasinėje veikloje.
  3. EQ ataskaitos rezultatai yra lengvai suprantami ir inicijuojantys ilgalaikius pokyčius.
  4. Vaikų/jaunimo EQ matuojantys testai ir jų pagrindu įgyvendintos tėvų bei mokytojų EQ lavinimo programos pasiteisino pasaulinėje praktikoje (USA CA, Singapūro pilotinėse mokyklose ir kt.)
  5. SEI testai yra išversti ir validuoti 11-oje valstybių (tarptautinių partnerių tinklas pastoviai plečiasi).
SEI YV ataskaitos kaina yra 12 EUR + PVM.
EQ klausimynas pildomas internetinėje erdvėje, vidutinė pildymo trukmė 19 min.
Užsakant didesnį prisijungimo licenzijų skaičių (pvz. mokyklos, klasės, organizacijos darbuotojų vaikams), taikomos nuolaidos.
 
 
Kompanijos Six Seconds EQ (emocinio intelekto) testai  - Patikrinta. Pamatuota. Profesionalu. 
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053