Tyrimai ir konsultacijos
EQ ugdymo ?staigoms

Moksliniai tyrimai vienareikšmiškai teigia, kad socialiniai ir emociniai faktoriai yra  varomoji j?ga arba kli?tys mokymuisi. Kai vaikai (ir suaugusieji, kurie juos palaiko)  yra ?sitrauk?, smals?s, saug?s ir s?kmingi, jie kuria, pasiekia savo tikslus ir auga kaip asmenyb?s.

EQ kompetencij? lavinimo programa vaikams, mokytoj? komandai, t?v? bendruomenei kei?ia atmosfer? klas?je, mokytoj? tarpusavio bendravime ir vaik? bei mokytoj? santykiuose su t?vais. Asmenin? bei komandin? emocin? branda kei?ia visos organizacijos ir bendruomen?s kult?r?.

„Lyderyst?s ekspert? grup?s“ konsultant? bendr?j? ?g?d×i? lavinimo mokymuose jau dalyvavo daugiau nei 6500 ugdymo sistemos darbuotoj?.

LEG konsultantai, naudodami EQ kompetencij? matavimo ?rankius ir remdamiesi t?v?, vaik?, mokytoj? emocini? kompetencij? rezultatais, sudaro kryptingas bei nuoseklias EQ kompetencij? lavinimo programas mokytoj? komandai, klas?s t?v? ar visos bendruomen?s EQ ?g?d×i? lavinimui.

Išugdomi bei pamatuojami EQ ?g?d×iai lemia:
1.      Aukštesnius asmeninius ir komandinius pasiekimus.
2.      Produktyvesnius ir ilgalaikius santykius.
3.      Labiau apm?stytus sprendimus.

LEG sprendimai ugdymo sistemos darbuotojams ir mokykl? bendruomen?ms:
1.      EQ kompetencijas matuojantis testas t?vams ir mokytojams (SEI LR).
2.      EQ kompetencijas matuojantis testas vaikams nuo 8-18 met? (SEI Youth Version).
3.      T?vyst?s ?g?d×i? lavinimo programos, paremtos EQ kompetencij? lavinimu.
4.      Mokytoj? asmenin?s ir komandin?s emocin?s brandos lavinimo programos.

Kompanijos Six Seconds EQ (emocinio intelekto) testai — Patikrinta. Pamatuota. Profesionalu. 

 

Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053