Komanda

Nomeda Marazien?
Vadov?, konsultant? 
Nomeda Marazien?
EQ (emocinio intelekto) kompetencij? lavinimo trener?, konsultant?, lektor?.
Licenzijuota NLP (neuro-lingvistinio programavimo) treiner? (Londonas 2007, Kipras 2008). NLP Draugijos     asocijuota nar? (JAV, Florida)
Sertifikuota EQ praktik? (2012, Singap?ras)
•  Sertifikuota EQ trener? meistr? (2015, Dubai, JUA)
9 metai suaugusi?j? mokymo ir ugdymo patirtis.
Universitetinis aukštasis medicininis išsilavinimas ir psichologijos magistro laipsnis.
Ekspertin?s sritys: asmeninio ir komandinio emocinio intelekto lavinimas, pardavim? ?g?dži? lavinimas, vadovo ?taka komandai (mikroklimato k?rimas), viešo pasisakymo, prezentacijos ir auditorijos valdymo ?g?dži? lavinimas.
Saulius Jovaišas
Konsultantas
Saulius Jovaišas
· Verslo valdymo konsultantas. Personalo parinkimo ekspertas. Ugdan?iojo vadovavimo ir karjeros patar?jas.
· 20 met? s?kmingo vadovavimo patirtis ?vairiose verslo srityse (CV-Online Lietuva, M-1, M-1 Plius, Kas yra kas Lietuvoje ir kt).
· Veda mokymus ir seminarus personalo ir verslo valdymo temomis.
· Knygos „Ieškai darbo?“ bendraautorius.
Ekspertin? sritys: efektyvi vidin? komunikacija, vadov? komandos k?rimas, ugdantysis vadovavimas (coaching‘as), darbuotoj? motyvacija, personalo paieška, atranka ir samda; strategijos k?rimas ir ?gyvendinimas, pardavimo ?g?dži? lavinimas.
Egl? Masalskien?
Konsultant? 
Egl? Masalskien?
Psicholog? (VU, 1989). 
Papildomos kvalifikacijos: Coaching (2013); Kognityvioji elgesio terapija (2011-2014); Mindfulness gr?stos metodikos (2013); DIAMEE metodai (2013-2015).
15 met? patirtis vedant mokymus organizacijoms.
5 met? patirtis dirbant su studentais,
 4 met? individualaus psichologinio konsultavimo patirtis.
Dalyvavimas visuomen?s švietimo projektuose (“Nulis pyk?io”); 100 + straipsni? LT spaudoje.
Ekspertin?s sritys: Streso ir emocij? valdymas, asmeninis efektyvumas, sav?s pažinimas ir formavimas. Kit? žmoni? pažinimas ir supratimas, tipologij? panaudojimas organizacij? mokymuose (MBTI, SST, tipai pagal graik? mitologij?, tipai pagal spiralin?s dinamikos teorij?), bendravimo ir bendradarbiavimo ?g?dži? lavinimas, konflikt? sprendimas.
 
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053