Mokymai
Komandos formavimas

Gyvenimas visada yra komandinis žaidimas, tačiau ne kiekvieną grupę žmonių, dirbančių kartu, galime pavadinti komanda.
Grupė - tai žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors požymis: bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai pačiai organizacijai.
Komanda – du ar daugiau žmonių, kurie turi reikalingas kompetencijas bendram tikslui pasiekti, tarpusavyje yra susiję ir daro vienas kitam įtaką.

Komanda dirba efektyviai, kai:
· Visi komandos nariai supranta, kokio bendro tikslo ir rezultato yra siekiama.
· Rezultatas yra aiškus ir suvokiamas visiems komandos nariams.
· Komandoje yra atviras informacijos dalinimasis ir bendras problemų sprendimas.
· Nuolatinė naujų resursų ir augimo galimybių paieška.
· Kartu pasiekiama daugiau, nei dirbant individualiai – komandinės sinergijos dėka.
 
Kiekvienas žmogus ateidamas į komandą atsineša ne tik savo žinių, įgūdžių bagažą, bet kartu ir savo individualią požiūrių, įsitikinimų, vertinimų sistemą, neįsisąmonintų lūkesčių ir elgesio stratetgijų rinkinį. Viską kartu sudėjus, tai sukuria unikalią komandos dinamiką bei tam tikro tipo normas komandoje. Kartais komanda tampa Ego mūšio lauku, o pati komanda pereina į disfunkcinės komandos kategoriją.

Mūsų tikslas – patyriminiu būdu atverti grupės dinamikos procesus, įtvirtinti bendravimui ir bendradarbiavimui reikalingas nuostatas ir požiūrius, o tuo pačiu ir pagarba bei pasitikėjimu grįstą atmosferą komandoje.

Kartu ieškome atsakymų į klausimus, įtvirtiname konstruktyvaus bendradarbiavimo ir bendravimo nuostatas ir įgūdžius sekančiuose komandos formavimo mokymuose:

·  Vadovo įtaka komandai.
·  Komandos formavimas pagal komandinių vaidmenų teoriją (dr.M.Belbin).
·  Komandos formavimas pagal asmenybės bruožų teoriją 6FPQ (metodika validuota Lietuvoje, pritaikyta būtent verslo segmentui).
· Komandos EQ (emocinio intelekto) kompetencijų lavinimo pratybos. Mokymai paremti LEG partnerių, amerikiečių kompanijos Six Seconds EQ lavinimo modeliu. Į programą įtraukiamas unikalus Lietuvoje EQ kompetencijas matuojantis testas.
·  Daugiau apie partnerius Six Seconds žr. www.sixseconds.org
·  Kariškių vedami patyriminiai komandos formavimo ir bendradarbiavimo mokymai. Daugiau apie mokymus žr. čia.
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053