Komandos formavimas

Patyrimin?s karini? ir nekarini? mokym? programos (motyvacin?s, komandos stiprinimo, asmenin?s lyderyst?s), paremtos sumodeliuotais psichoemociniais išš?kiais lauke ir viduje (dalyvi? skai?ius nuo 10 iki 400/ trukm? nuo 2 iki 6 val.). Mokym? instruktoriai - savo srities kariai profesionalai su ilgamete patirtimi. Galimos mokym? temos:

AXIS MUNDI
Interaktyvus komandos stiprinimas, parengtas vieno garsiausio mitologo Joseph Campbell motyvais, sukonstruotas taip, kad dalyviai mokym? metu patirt? skirtingo pob?d×io išš?ki?, sunkum? kovoje su savo silpnyb?mis ar sau ?sikalb?tais ribotumais.
J?s? laukia: Kompleksiški kariniai psichologiniai išš?kiai, menas ir k?ryba su U×upio menininkais, praktinis stoik? filosofijos princip? pritaikymas.
 
PROMETHEUS
Intensyv?s kariniai komandos stiprinimo ir lyderyst?s mokymai su tikrov?s pajauta ir komunikacin?mis ×inut?mis.
J?s? laukia: karin?s u×duotys, komandinis darbas su charizmatiškais instruktoriais, praktini? ?g?d×i? patikrinimas ir aistringos var×ybos.
 
ICARUS - MOTYVACIJA
Interaktyvi asmenin?s motyvacijos programa, paremta Pranc?zijos Svetimšali? Legiono atrankos sistema, skirta sustiprinti vidin? savimotyvacij?, bei suteikianti ?rankius ir patirtis kaip tai padaryti.
J?s? laukia: Kompleksiški kariniai psichologiniai išš?kiai, dalyvi? sprendimai dilematiškose aplinkyb?se, motyvacija per patirtis ir prasm?.
 
STIPRYB?S LEGENDA
Rafinuoti nekariniai komandos mokymai, skirti daug patyrusiai ir reikliai komandai, paremti sumodeliuotomis tikro gyvenimo situacijomis. Tai intensyvi, nenusp?jama ir aktyvi programa, išmušanti iš komforto zonos ir priver?ianti suabejoti, kas yra tikra, o kas – suvaidinta.
J?s? laukia: aktyvi situacij? simuliacija, bendro tikslo siekimas nedidel?mis komandomis, nuolatinis j?s? komand? steb?jimas ir analizavimas, sud?ting? situacij? sprendimas.
 
GO JAPAN
Kult?riniai japoniško mentaliteto mokymai apie darb?, filosofij? ir efektyvumo akcentus. 
J?s? laukia: interaktyvi paskaita su kult?riniais aspektais ir japoniškos vadybos ypatumais, japoniškos arbatos ceremonija.
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053