Tyrimai ir konsultacijos
Mokyklos mikroklimato tyrimas

VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ kartu su pirmaujančios pasaulyje EQ srityje amerikiečių kompanijos Six Seconds sukurtu mokyklos mikroklimatu tyrimu „Education Vital Signs“ („EVS“) padeda mokykloms įsivertinti atmosferą: ar ši aplinka yra audringa, ar maloniai rami vieta, o gal pats viduriukas?
 
Mokyklos mikroklimato tyrimas („Education Vital Signs“ (EVS)) yra statistiškai pripažintas, norminis mokyklos atmosferos vertinimas, kuriuo siekiama greitai nustatyti sritis, padedančias ir trukdančias sėkmingai mokyklos veiklai. Mokyklos ir švietimo skyriaus atmosfera veikia svarbius sudedamuosius procesus, kaip antai komunikaciją, problemų sprendimą ir atsakomybės prisiėmimą, tai yra tuos veiksnius, kurie daro įtaką mokinių, tėvų ir darbuotojų gebėjimui veiksmingai dirbti. 
 
Nauda
 
„EVS“ padeda susidaryti išsamesnį vaizdą apie dabartinę mokyklos atmosferą – apžvelgti bendruomenės narių ryšius pačioje organizacijoje. Atmosfera – tai aplinka, kurioje mokytojų kolektyvas dirba kiekvieną dieną, mokosi mokiniai ir bendrauja tėvai; mūsų tyrimas rodo, kad atmosfera, pagrįsta tarpusavio ryšių suvokimu, turi didelę įtaką mokymuisi, įsitraukimui į mokyklos veiklą, saugumui ir klestėjimui.
Didžiausia „EVS“ proceso nauda atskleidžiama diskutuojant apie tyrimo rezultatus. Gautus statistinius duomenis mes labiau laikome klausimais nei atsakymais. Aptardami šiuos klausimus, suderinsite visus aspektus ir išsiaiškinsite, kokių tolesnių veiksmų reikėtų imtis, kad dar veiksmingiau ir  geriau atliktumėte Jums skirtą misiją.

Kokia atmosfera yra jūsų mokykloje? Ar žmonės nuolat baiminasi pavojingų audrų ir žlugdančios įtampos? Ar kiekvieną dieną jie noriai eina į mokyklą? Mokyklos atmosfera yra rodiklis, atskleidžiantis kolektyvo jausmus, ryšius ir reagavimą mokymosi aplinkoje. Teigiama kultūra skatina dalyvavimą, bendradarbiavimą ir mokymąsi.
„EVS“ modelyje mokyklos atmosferą apibrėžia šie veiksniai:
Pasitikėjimas, atsakomybė, įsipareigojimas, ryšys, augimas, dalyvavimas, mokymasis, saugumas, klestėjimas.


 
1 pav. Duomenys, leidžiantys palyginti skirtingas sudedamąsias visos grupės dalis
 
Palanki atmosfera yra tada, kai išlaikoma pusiausvyra tarp individo (žmonių) ir grupės (mokyklos), tarp vizijos ir veiklos.
Nors pakeisti visos mokyklos atmosferą yra sudėtinga užduotis, 
priemonės yra paprastos: išklausymas, lyderystė, emocinis intelektas.
 

 
Dėkojame, kad domitės mokyklos mikroklimato tyrimu („Education Vital Signs“) ir pasiryžote kurti tokią mokyklą,
kurioje žmonės galėtų ne tik jaustis, bet ir veikti geriausiai!
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053