M?s? Naujienos
Emocini? kompetencij? ir potencialo ugdymas

„Lyderyst?s ekspert? grup?s“ direktor?, lektor? Nomeda Marazien? teigia, kad  šiandien jau visame pasaulyje, o Lietuvoje nuo 2012 met? pasiteisin?s Amerikie?i? kompanijos sukurtas emocini? kompetencij? modelis, matavimo bei lavinimo metodika.
Pasak N. Marazien?s, da×niausiai naudojami metodai yra praktin?s u×duotys, psichologiniai testai, ?vair?s klausimynai – bendr?j? ir speciali?j? geb?jim?, intelekto, asmenyb?s tipo nustatymo. Ši? dien? praktikoje tiek versle, tiek ugdymo srityje juntamas did×iulis susidom?jimas emocinio intelekto testais ir ugdymo metodikomis. Šiandien ieškoma vis nauj? resurs?, kaip ×mogus gal?t? išnaudoti savo potencial?.
„Pagrindinis vadovo tikslas tur?t? b?ti sukurti toki? aplink?, kurioje darbuotojas atsiskleist? bei mokyt?si. To galima siekti deleguojant komandai sud?tingesnes u×duotis, keliant ambicingesnius tikslus, ple?iant jo komforto b?sen?, nes darbuotojui u×sibuvus komforto b?senoje progresas nevyksta. Taip pat vadovo tikslas yra steb?ti, ar darbuotojas nevargsta dirbdamas savo silpn?j? kompetencij? zonoje, nes toks atvejis yra tiesus kelias ? regres?, o ne ? progres?,“, – neabejoja N. Marazien?Vis? straipsn? skaitykite
?ia:http://verslasnaujai.lt/emociniu-kompetenciju-ir-potencialo-ugdymas-galvosukis-vertas-pastangu/2290

Daugiau apie EQ kompetencij? matavim?
skaitykite ?ia:  http://lyderiugrupe.lt/lt/eq-kompetencijos-matavimasEmocini? kompetencij? ir potencialo ugdymas – galvos?kis, vertas pastang?!

Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053