M?s? Naujienos
Empatija: kas tai?

Empatija yra reikšmingai susijusi su bendradarbiavimu, tarpusavio pasitik?jimu, konstruktyvaus konflikto sprendimu iir kt. Tai esminis lyderyst?s komponentas, kuris lemia s?km? versle ir švietime. 
 
Daugiau apie empatij? ir jos reikšm? galite pa×i?r?ti ?ia:
Kas yra empatija?
https://www.youtube.com/watch?v=NYnnZ5X4ydA&feature=youtu.be
 
Daugiau apie empatij? taip pat galite skaityti ?ia:
http://empathy.ashoka.org/
http://cultureofempathy.com/
https://startempathy.org/thinkitup/
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053