M?s? Naujienos
EQ projektas pripa×intas tarptautiniame kongrese

EQ veiklos ,,Šviesos" dar×elyje-pradin?je mokykloje ir ,,Did×iasalio vaik? ir globos ir socialin?s paramos šeimai centras"  buvo ?vertintos 6-ame tarptautiniame EQ kongrese Porto, 2017.
http://www.fpce.up.pt/icei2017/dates.html

Projekto rezultatai, veikl? nuoseklumas bei ?vairov?, holistinis po×i?ris ? bendruomen?s EQ brandos lavinim?, metodika bei naudojami EQ ?vertinimo ?rankiai - tai pagrindiniai akcentai, kuriuos ?vardino kongreso profesional? komisija.

Projektas bus pristatomas kartu su dar 4 projektais (2 JAV, 1 Italijos,1 Saudo Arabijos) simpoziume: 
Title: Emotional Intelligent Schools: Creating the Conditions for Meaningful Learning. 
Topic: Education & Social – emotional learning.

Nuošird?s sveikinimai ir pad?ka visiems partneriams ir bendruomen?s nariams!

 


Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053