M?s? Naujienos
Talentai: Tarptautin? Tolerancijos diena

Tikime, jog ši informacija bus ?domi ir naudinga Jums, J?s? vadovaujamai komandai ir visiems, kurie domisi EQ (emociniu intelektu).
 
 
 
Vš? "Lyderyst?s ekspert? grup?" kartu su savo partneriais amerikie?i? kompanija Six Seconds (www.6seconds.org) kvie?ia prasmingai pa×ym?ti  Tarptautin? Tolerancijos dien? - lapkri?io 16-?j?.   
 
Kiekvienas esame unikalus savo talentais ir geb?jimais, tik kartais šie skirtumai skuban?iame pasaulyje yra suvokiami kaip mus skiriantys ir trukdantys sukurti bendr? vert? visiems.
Tod?l mes manome, kad ši? tendencij? laikas pakeisti ir inicijuojame  jud?jim? "Talentai tolerancijai".
 
Kvie?iame ?sivertinti savo talentus ir stiprybes ir išbandyti nauj? Lietuvoje emocinio intelekto (EQ) test? Brain Talents Profile. Daugiau informacijos http://www.6seconds.org/tools/sei/profiles/
Tai galingas ?rankis savo stipri?j? savybi? ?sivertinimui.
 
Kiekvienam iki lapkri?io 16 dienos u×siregistravusiam tinklapyje
http://www.6seconds.org/2015/10/05/celebrating-talents-tolerance/  lapkri?io 16d. bus išsi?sta   prisijungimo pildyti klausimyn? nuoroda.
 
Registracijos anketoje "Workshop Hosting -Optional" skilties pildyti nereikia.
 
Vidutin? klausimyno pildymo trukm? - 15 min.
Sistema automatiškai sugeneruos ataskait? ir išsi?s J?s? nurodytu e-pašto adresu.
Klausimynas ir ataskaita yra pateikiami angl? kalba.
 
Tarptautin?s Tolerancijos dienos proga  galimyb? atlikti Brain Talents Profile test? yra nemokama.
 
Kvie?iame dalintis šia informacija  su visais, besidomin?iais EQ (emociniu intelektu) - savo šeimos nariais, draugais, kolegomis.
 
D?kojame u× J?s? dom?jim?si EQ - kartu kurkime emociškai brand×i? Lietuv?!
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053