Mus pasirinko
Viešasis sektorius

Data: 2017.04 - 2017.10
Tema: Kvalifikacijos tobulinimas.
Data: 2016.05 
Tema: Mikroklimato tyrimas.
Data: 2017.02
Tema: Mikroklimato tyrimas.
Data: 2017.02
Tema: Mikroklimato tyrimas.
Data: 2017.03.
Tema: EQ (emocinis intelektas) asmeninė ir tarpasmeninė lyderystė
Data: 2017.02
Tema: Mikroklimato tyrimas.
Data: 2015. 04.
Tema: Emocinis raštingumas (EQ): erdvė  pozityviems pokyčiams ugdymo įstaigoje. 
 
Data: 2017.02.
Tema: Mikroklimato tyrimas. 
Data: 2016.11
Tema: Mikroklimato tyrimas.
Data: 2014.05 – 2014.11
Tema: Programų, skirtų pedagogų savivertės stiprinimui, parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas. 
Data: 2014.01 – 2014.04
Tema: Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymų organizavimo paslaugos. 
Data: 2014.03.
Tema: Stažuotės Šveicarijoje programos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos. 
Data: 2013.11
Tema: Stažuotės Slovėnijoje programos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos.
Data: 2012.06 – 2013.06
Tema: Pedagogų švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
Data: 2012.04 – 2014.06 
Tema: Pritaikyta ir įgyvendinta Lietuvos bendrojo lavinimo besimokančiųjų mokyklų tinklų modelio kūrimo programa.
Data: 2011.08 – 2011.12
Tema: Vadybinių mokymų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų vadovams paslaugos. 
Data: 2012.02 – 2012.05
Tema: Motyvacinių pokalbių su nuteistaisiais rengimas ir pravedimas.
Data: 2014.05 – 2014.06
Tema: Emocinė branda – pozityvaus požiūrio kultūra. 
Data: 2012.09 – 2013.05.
Tema: Efektyvus bendravimas su klientu.

Data: 2012.02 – 2012.06
Tema: Praktikų vadovų profesinių-pedagoginių kompetencijų tobulinimo mokymų paslaugos.
Data: 2012.02 – 2012.04
Tema: Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese. Neformalaus ugdymo būrelių organizavimas. 
Data: 2011-01 – 2012-01.
Tema: Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese. Bendrųjų įgūdžių mokomieji seminarai. 
Data: 2013.10 – 2013.11
Tema: Efektyvus bendradarbiavimas ir derybų vedimas.
Data: 2012.10
Tema: Darbuotojų motyvavimo mokymai vadovams.
Data: 2013.05 – 2014.06
Tema: Ugdytojas – komandinio darbo iniciatorius bendruomenėje.  Lyderystė ugdymo įstaigoje: naujai apibrėžtas mokytojo-vadovo lyderio vaidmuo
Data: 2013.12
Tema: Konfliktų sprendimas komunikacijoje su mokiniais ir tėvais: strategijos, principai, įrankiai.
Data: 2013.11 – 2014.08
Tema: Tobulėjimo link
Data: 2011.08 – 2011.12
Tema: Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos darbuotojų profesiniai mokymai. 
Data: 2012.09 – 2013.12
Tema: Socialinio dialogo stiprinimas susisiekimo sektoriuje. 
Data: 2011.09 – 2011.11
Tema: Pramonės įmonių lyderių aukščiausio ir vidutinio lygio vadovų mokymai, siekiant padidinti didžiausią ekonominį potencialą turinčių įmonių bendradarbiavimą ir konkurencingumą tarptautiniame kontekste. 
Susisiekime
+370 686 47 858, +370 5 208 0053